Pages Menu
Categories Menu

Traseul Pietroasa-Arieşeni

Posted in Trasee turistice în Parcul Natural Apuseni |

Traseul Pietroasa-Arieşeni

Traseu:  Sat Pietroasa – Vl. Crişului Pietros – Între Ape – Vl. Galbenei – Vl. Luncşoara – Cornul Poniţa – Vl. Cobleşului – Comuna Arieşeni
Zona: Parcul Natural Apuseni
Marcaj: Triunghi galben (TG)
Tip de traseu: Traseu de legătură între comunele Pietroasa şi Arieşeni şi de acces la zona carstică a văii Galbena. Permite vizitarea Cheilor Jgheabului şi a Cheilor Galbenei.
Lungime traseu: 25 km (dus)
Timp de parcurgere: 7,5 – 8 h (dus)
Dificultate: Medie
Acces în zonă: Cu mașina: – către Pietroasa pe ruta Sudrigiu – Pietroasa: 12 km
Puncte de înteres: Valea Boghii, Cheile JgheabuluiCheile Galbenei, Cascada Evantai

Exportare ca şi KML pentru Google Earth/Google MapsDeschiderea hărţii independente/standalone pe ecran completExportare ca ARML pentru browserul Wikitude Augmented-Reality
Traseul Pietroasa-Arieşeni

încărcare hartă - vă rugăm aşteptaţi...

| km | | +m -m | download fișier GPX download fișier GPX
Traseul Pietroasa-Arieşeni: 46.530997, 22.692604

Descriere traseu: Traseul TG începe în centrul comunei Pietroasa, mergând în paralel cu marcajele CA (Pietroasa – Cabana Padiş) şi cu TA (Pietroasa – Vl. Aleului – Săritoarea
Bohodei) pe prima porţiune. Drumul urmează malul stâng al Crişului Pietros, îndreptându-se spre E-SE, şi traversând podul peste Vl. Lazului. În continuare, drumul şerpuieşte la baza abrupturilor din dreapta, pe lângă malul înclinat al Crişului Pietros care face pe această porţiune o serie de cascade şi bulboane în roci eruptive, trece pe lângă o fostă carieră de granodiorite, apoi pe lângă intersecţia cu drumul forestier Galbena (închis circulaţiei publice). În dreptul confluenţei dintre Crişul Pietros şi Aleu, marcajul TA se desprinde şi se continuă pe Vl. Aleului, iar TG rămâne însoţit doar de CA. După 6 km de la confluenţa Aleului drumul pătrunde într-o poiană largă, numită Între Ape, punct în care Galbena se varsă în Crişul Pietros. Este locul în care marcajul TG urcă la dreapta pe Vl. Galbenei. Traseul urcă la început pieptiş, trece peste un pârâiaş, apoi peste o limbă de grohotiş, apoi urcă în continuare în serpentine strânse până într-o şa cu poieniţe şi calcare pe stânga. De la Între Ape până aici de fac circa 30 de minute. În şa traseul întâlneşte prima oară drumul forestier Galbena. Lăsând drumul la dreapta, marcajul coboară în stânga în serpentine până într-o poiană, P-na Budesei, străbătută de firul văii cu aceiaşi nume.
În stânga se observă o spărtură largă, adâncă, prin care Budeasa se varsă în cascade în Cheile Jgheabului, săpate de apa Galbenei. Marcajul traversează P-na Budeasa în lung, în amonte, apoi părăseşte firul apei în punctul în care aceasta îşi schimbă direcţia, coteşte la stânga în pădure până într-o şa cu poiană unde întâlneşte din nou drumul forestier. În stânga se văd pereţii ce străjuiesc Vl. Galbena, iar în dreapta se vede Vf. Custurilor. Traseul părăseşte din nou drumul coborând spre stânga prin P-na Tomnatec până pe malul stâng al Galbenei, până la gura Văii Păuleasa, afluent de stânga al Galbenei. Ceva mai departe se află Cantonul silvic iar în amonte de canton, pe Păuleasa, se găseşte drumul forestier. Din P-na Păuleasa, traseul urcă în amonte, unde traversează apa (Vl. Păuleasa, afluent de stânga al Galbenei) prin vad. Traseul urcă prin poiană până la drumul forestier Păuleasa, pe care îl urmează spre stânga, traversând pe un pod Vl. Galbenă pe versantul drept. După un urcuş uşor pe drum, acesta face o cotitură spre stânga pentru a traversa un afluent al Galbenei apoi coboară şi mai traversează o vale care vine din P-na Florilor.
Traseul se continuă pe drum până după confluenţa Galbenei cu Vl. Luncşoara, ajungând la un pod peste Galbena de unde se poate admira sectorul terminal al Cheilor Galbenei. Aici marcajul TG întâlneşte tangenţial marcajul PG (Circuitul Galbenei) care vine din chei şi urcă prin pădure spre P-na Florilor. De aici traseul TG continuă pe drum urcând pe Vl. Luncşoarei şi după aproximativ 3 km ajunge la Cantonul silvic Luncşoara. De aici, traseul se continuă tot de-a lungul văii, până intră în pădure, de unde urmează un urcuş de 20 minute, în serpentine, până în Şaua Poniţa (1043 m) unde se intersectează cu marcajul TR (Cabana Padiş – Şaua Vârtop). Aceasta este cumpăna de ape dintre bazinul Crişului şi bazinul Arieşului. În faţă se conturează peisajul tipic al Ţării Moţilor, cu cline acoperite de păşuni şi presărate cu pitoreştile case de lemn ale comunei Arieşeni. Traversând creasta, marcajul coboară tot înainte prin pădure, până la un drum traversând Vl. Gojii.
Drumul în care intră traseul urcă pe această vale înconjurând Dl. Cornu Poniţa. În continuare, traseul coboară pe această vale până la confluenţa cu Vl. Ponoraşului formând Vl. Cobleşului. Tot pe drum, traseul coboară pe drumul de pe Vl. Cobleşului până în centrul comunei Arieşeni, la DN 75.

Afișează Elevația Traseului Harta Traseelor Montane din Bihor