Pages Menu
Categories Menu

Traseul Stâna de Vale – Vf. Curcubăta Mare (Bihorul)

Posted in Trasee turistice în Munții Bihor, Trasee turistice în Parcul Natural Apuseni, Trasee turistice în Stâna de Vale |

Traseul Stâna de Vale – Vf. Curcubăta Mare (Bihorul)

Traseu: br Stâna de Vale – Şaua Bohodei – Fântâna Rece – Culmea Cârligatele – Şaua Cumpănăţelul – Piatra Arsă – Poiana Vărăşoaia – Cab. Vărăşoaia – Şesul Padiş – Depr. Bălileasa – Poiana Glăvoi (camping „La Grajduri”) – Poiana Căput – Barsa Cohanului – Şaua Poniţa – Vf. Vârtop – Şaua Vârtop (Pensiunea Alpin) – Vf. Piatra Grăitoare – Şaua Tarniţa Bihorului – Vf. Curcubăta Mare (Bihorul)
Zona: Parcul Natural Apuseni
Marcaj: Bandă roşie (BR)
Tip de traseu: Traseu tip magistrală, în principal de creastă care leagă între ele staţiunea Stâna de Vale, platoul carstic Padiş (zona campingului din P-na Glăvoi, cunoscut sub denumirea locală de „La Grajduri”), satul de vacanţă Vârtop şi Vf. Bihorul. Formează o magistrală care traversează Parcul Natural Apuseni de la N la S oferind posibilitatea vizitării multora dintre cele mai interesante obiective turistice din PNAp. Porţiunea de la satul de vacanţă Vârtop până pe Vf. Bihorul este unul dintre cele mai vizitate trasee pe schiuri de tură din Apuseni, dată fiind apropierea de staţiunea de schi şi pârtia aferentă.
Lungime traseu: 39,5 km (dus)
Timp de parcurgere: 12-13 h (dus)
Dificultate:  Medie, recomandat vara
Acces în zonă: – către staţiunea Stâna de Vale (pe ruta Beiuş – Stâna de Vale 19 km)
– către Camping Glăvoi (pe ruta Sudrigiu – Pietroasa – Boga – Scăriţa – Camping Glăvoi 40 km)
– către Şaua Vârtop (pe DN75)
Puncte de înteres: Stâna de Vale, Izvorul Minunilor, Vf. Poienii, Vf. Bohodei, Culmea Cârligatele, Piatra Arsă, Poiana Vărăşoaia, Glavoi, Vf. Glăvoiu, Stațiunea Vârtop, Vf. Piatra Grăitoare, Vf. Curcubăta Mare

Exportare ca şi KML pentru Google Earth/Google MapsDeschiderea hărţii independente/standalone pe ecran completExportare ca ARML pentru browserul Wikitude Augmented-Reality
Traseul Stâna de Vale - Vf. Curcubăta Mare (Bihorul)

încărcare hartă - vă rugăm aşteptaţi...

| km | | +m -m | download fișier GPX download fișier GPX
Traseul Stâna de Vale - Vf. Curcubăta Mare (Bihorul): 46.551084, 22.711929

Descriere traseu: Porneşte din staţiunea Stâna de Vale, de lângă barul Gospodina, trece pe lângă Izvorul Minunilor urcând pe un drum forestier spre dreapta până la o intersecţie cu alt drum forestier care se desprinde spre dreapta. Îl urmează pe acesta de-a lungul văii după care se înscrie pe o potecă, şi urcă în continuare, fără serpentine, până la limita superioară a pădurii, ajungând într-o poiană mare situată pe Culmea Baia Popii dintre bazinul Văii Iadului (la V) şi al Văii Drăganului (la E). În această culme, din Magistrala 1 se desprinde traseul TG (spre Satul Ferice). Urcuşul continuă spre S, pe curbă de nivel, ieşind înapoi în creastă în faţa Vf. Poienii, pe care-l ocoleşte spre dreapta, coborând în Şaua Bohodei (1469 m) (unde se întâlnesc traseele TA – Circuitul Cascadei Bohodei şi CG – Circuitul Custurilor). Magistrala 1 continuă ocolind Vf. Bohodei, apoi parcurge şaua dintre Vf. Bohodei şi Vf. Fântâna Rece, ocoleşte Vf. Fântâna Rece prin stânga (unde se află un izvor puternic), trece pe lângă Vf. Cârligatele, ajungând în Şaua Cumpănăţelul care este un important punct de intersecţie. Aici, BR se întâlneşte cu Magistrala 2 BA care vine pe creastă de la Cabana Vlădeasa. De aici cele două marcaje, BR şi BA coboară până la locul numit Piatra Arsă, de unde se continuă întâi pe o potecă, apoi pe un drum de tractor până în P-na Vărăşoaia la Cabana Vărăşoaia, trecând pe lângă Tăul Vărăşoaia. În locul intrării pe drumul de tractor ele se intersectează cu traseul BG (Stâna de Vale – Cab. Vărăşoaia), iar în locul unde drumul face un unghi de 90 de grade spre P-na Vărăşoaia magistralele se intersectează cu marcajul PR (Circuitul Someşului Cald).
În apropierea Cabanei Vărăşoaia, Magistralele se mai intersectează şi cu marcajul TG (Circuitul Măgurii Vinete). De la Cabana Vărăşoaia BR se continuă pe drumul forestier până la intersecţia cu cel judeţean separându-se de BA, apoi se îndreaptă către Cantonul silvic din Şesul Padiş lângă care este situat şi Centrul de Vizitare şi Informare Turistică al Administraţiei PNAp. Aici, din Magistrala 1 BR se desprinde traseul PR (Şesul Padiş – P. Şura Boghii) şi se întâlneşte traseul CA (Pietroasa – Cab. Padiş). De aici, BR traversează spre S o şa către Depresiunea Bălileasa, se întâlneşte cu marcajul BG (Circuitul Gropii de la Barsa) cu care are în continuare un scurt parcurs comun (acesta vine dinspre Bălileasa şi se îndreaptă mai departe pe drum spre E către Cab. Padiş). Magistrala 1 BR parcurge în continuare transversal Depresiunea Bălileasa (paralel cu BG), până în latura ei sudică, la drumul forestier ce duce spre Campingul din P-na Glăvoi. Marcajul se continuă spre E pe trecând prin Campingul din P-na Glăvoi şi ieşind în drumul principal de acces în camping. BR se continuă apoi pe acest drum după bariera care interzice accesul autovehiculelor. În zona Glăvoi, Magistrala 1 BR se intersectează cu marcajele PG şi PA, continuânduse împreună cu PA până unde acesta se întâlneşte venind dinspre Cetăţile Ponorului, după care, tot pe acelaşi drum, se întâlneşte din nou cu PG şi PA care traversează drumul plecând, respectiv venind dinspre P-na Ponor. În continuare, Magistrala ajunge la intersecţia unde drumul forestier de pe Vl. Cetăţilor se desparte în două ramuri, una spre stânga pe Pârâul Ursului, şi alta spre dreapta pe Vl. Seacă.

Magistrala se continuă pe Vl. Seacă şi întâlneşte marcajul TR care vine de la Cabana Padiş în P-na Căput. Din drumul Vl. Seacă, Magistrala BR urcă domol prin pădure. După circa 15 minute se aude din stânga zgomotul unei ape curgătoare care însă nu se zăreşte, este un pârâu care se pierde în ponorul de la Barsa Cohanului. Ceva mai sus, drumul forestier coteşte la dreapta şi intră în pădure. În această intersecţie marcajul BR părăseşte drumul şi continuă să urce pe o potecă.
După 30 de minute de urcuş continuu de la Barsa Cohanului, traseul intersectează un drum, trecând prin stânga de Şaua Borţigului (1206 m) situată pe creasta ce uneşte Vf. Glăvoiu (1426 m) şi Borţig (1342 m), creastă care formează cumpăna de ape a bazinului închis Padiş – Cetăţile Ponorului cu bazinul Galbenei. Traseul continuă urcuşul prin pădure de molid şi după circa 1 oră ajunge la Pârâul Borţig, unul din izvoarele Luncşoarei. După traversarea pârâului se urcă uşor ajungând într-o poiană mare ce se întinde la stânga către Vf. Glăvoiu. Poteca se continuă pe curba de nivel spre S. În faţă se deschide o perspectivă largă asupra Masivului Bihorul, profilat la orizont ca o culme prelungită, cu Vf. Cucurbăta Mică în E, şi Vf. Cucurbăta Mare în V. În plan apropiat se vede Piatra Grăitoare şi Masivul Ţapu, sub Vf. Ţapu aflându-se Groapa Ruginoasă. Marcajul se regăseşte într-un mic petic de pădure, apoi poteca trece printr-o altă poiană prelungită la dreapta pe o culme şi coboară la stânga, în firul Pârâului Glăvoaia, tot afluent al Luncşoarei. După un scurt urcuş, se coboară prin rarişte de pădure, poteca ajungând pe o culme ce desparte bazinul Văii Luncşoara, rămas în dreapta, de cel al Arieşului care e în faţă. Traseul se continuă pe culme în jos, până în Şaua Poniţa unde se intersectează cu marcajul TG (Pietroasa – Vl. Galbenei – Vl. Luncşoarei – Arieşeni). Din şa, traseul urcă puţin tot pe culme pentru a coborî apoi prin dreapta Vf. Vârtop până la un drum forestier care merge în cătunul Poieniţa, şi pe care se continuă pe curbă de nivel până în P-na Vârtop de unde coboară în Satul de vacanţă Vârtop, în dreptul Pensiunii Alpin. În satul de vacanţă Vârtop, la Cabana Vârtop B funcţionează pe perioada iernii un punct de informare turistică al Administraţiei PNAp.
De la Pensiunea Alpin, Magistrala BR se continuă circa 150 m pe DN 75 până în dreptul pârtiei de schi. De aici, marcajul urcă pe latura dreaptă a pârtiei (împreună cu marcajul limitei Parcului Natural Apuseni) până în zona Gălişoaia, de unde se continuă perpendicular pe culme, către Vf. Piatra Grăitoare. De aici, traseul parcurge culmea principală spre SE către Vf. Curcubăta Mare (Bihorul) trecând peste Şaua Tarniţa Bihorului.

Afișează Elevația Traseului Harta Traseelor Montane din Bihor