Pages Menu
Categories Menu

Traseul Pietroasa – Padiș

Posted in Trasee turistice în Parcul Natural Apuseni |

Traseul Pietroasa – Padiș

Traseu: ca Sat Pietroasa – Între Ape – Sat de vacanţă Boga – Faţa Plaiului – Fântâna Roşie – Şaua Scăriţa – Şesul Padiş – Cabana Padiş
Zona: Parcul Natural Apuseni
Marcaj: Cruce albastră (CA)
Tip de traseu: Principalul traseu de acces cu piciorul în zona Padiş – Glăvoi
Lungime traseu: 21 km (dus)
Timp de parcurgere: 5 h (dus)
Dificultate:  Medie
Acces în zonă: Cu mașina: – către Pietroasa pe ruta Sudrigiu – Pietroasa: 12 km
Puncte de înteres: Crișul Pietros, Stânca Indianul, Valea Boghii

Exportare ca şi KML pentru Google Earth/Google MapsDeschiderea hărţii independente/standalone pe ecran completExportare ca ARML pentru browserul Wikitude Augmented-Reality
Traseul Pietroasa - Padis

încărcare hartă - vă rugăm aşteptaţi...

| km | | +m -m | download fișier GPX download fișier GPX
Traseul Pietroasa - Padis: 46.592018, 22.644539

Descriere traseu: Traseul CA începe în centrul comunei Pietroasa, mergând în paralel cu marcajele TG (Pietroasa – P-na Florilor – Arieşeni) şi cu TA (Pietroasa – Vl. Aleului – Săritoarea Bohodei) pe prima porţiune. Drumul urmează malul stâng al Crişului Pietros, îndreptându-se spre E-SE, şi traversând podul peste Vl. Lazului. În continuare, drumul şerpuieşte la baza abrupturilor din dreapta, pe lângă malul înclinat al Crişului Pietros care face pe această porţiune o serie de cascade şi bulboane în roci eruptive, trece pe lângă o fostă carieră de granodiorite, apoi pe lângă intersecţia cu drumul forestier Galbena (închis circulaţiei publice). În dreptul confluenţei dintre Crişul Pietros şi Aleu, marcajul TA se desprinde şi se continuă pe Vl. Aleului, iar CA rămâne însoţită doar de TG. După 6 km de la confluenţa Aleului drumul pătrunde într-o poiană largă, numită Între Ape, punct în care Galbena se varsă în Crişul Pietros. Este locul în care marcajul TG urcă la dreapta pe Vl. Galbenei.
De aici în amonte Crişul Pietros capătă denumirea de Bulz. În faţă, spre NE, apare Piatra Bulzului, dincolo de care se zăreşte Vf. Cornul Munţilor (1652 m). Trecând de Piatra Bulzului în faţă încep să apară casele de vacanţă şi pensiunile din satul de vacanţă Boga. Traseul continuă pe drum până la o intersecţie situată chiar după microhidrocentrala de pe vale, apoi, chiar după podul peste Vl. Preluca coteşte la dreapta şi se desparte de drum urmând o potecă de-a lungul acestei văi, în timp ce drumul se continuă către dreapta. Traseul urcă pieptiş, printr-o poiană prelungită, apoi prin pădure, tăind mai sus o serpentină a drumului judeţean, apoi ieşind din nou în drum pe care urcă până în locul numit Fântâna Roşie unde se află un izvor. De la Fântâna Roşie poteca urcă din nou pieptiş pe o culme împădurită, deasupra unei văi până la ieşirea într-o poiană de unde se vede drumul care urcă mai sus, în paralel. Marcajul converge cu drumul în Şaua Scăriţa, unde drumul se bifurcă, astfel ramura din stânga conduce la Padiş şi, în continuare, la Ic Ponor, în timp ce ramura din dreapta coboară în Valea Cetăţilor spre campingul „La Grajduri”.
Traseul CA continuă pe drumul către Padiş care face o curbă mare la stânga ocolind o vâlcea adâncă până la prima mare curbă la obârşia căreia se află un mic izvor denumit ,,Păsărica”. În dreptul izvorului, traseul CA iese din drum, urcând pe versantul stâng printr-o poiană, traversând o mică şa unde se află un observator din lemn. Apoi traseul coboară prin pădure în Şesul Padiş, trecând prin dreptul Cantonului silvic Padiş, respectiv a Centrului de Vizitare şi Informare Turistică al Administraţiei PNAp. În pădure, înainte de a coborî, marcajul CA întâlneşte marcajul PR al traseului către Pietrele Boghii şi Peştera Şura Boghii, iar în Şesul Padiş întâlneşte Magistrala 1 BR (Stâna de Vale – P-na Căput) parcurgând împreună cu Magistrala 1 BR drumul până la intersecţia principală din platoul carstic Padiş. De aici marcajul se continuă pe drumul către Cabana Padiş, intersectându-se şi cu marcajul BG (Cabana Padiş – Groapa de la Barsa), apoi cu Magistrala 2 BA înainte de a ajunge la Cabana Padiş.