Pages Menu
Categories Menu

Traseul Cabana Padiș – Căput

Posted in Trasee turistice în Parcul Natural Apuseni |

Traseul Cabana Padiș – Căput

Traseu: trCabana Padiş – Poiana Ponor – Peştera Căput – Poiana Căput
Zona: Parcul Natural Apuseni
Marcaj: Triunghi roşu (TR)
Tip de traseu: Leagă între ele cele două magistrale importante care traversează Parcul Natural Apuseni, respectiv zona platoului Padiş de zona Căput.
Lungime traseu: 5 km (dus)
Timp de parcurgere: 1,30 h
Dificultate:  Redusă
Acces în zonă: Cu mașina: – către Cab. Padiş sau Camping „La Grajduri” ruta Sudrigiu – Pietroasa – Boga – Cab. Padiş / Camping Glăvoi
Puncte de înteres: Izbucul Ponor, Poiana PonorPeştera Căput

Exportare ca şi KML pentru Google Earth/Google MapsDeschiderea hărţii independente/standalone pe ecran completExportare ca ARML pentru browserul Wikitude Augmented-Reality
Traseul Padis - Caput

încărcare hartă - vă rugăm aşteptaţi...

| km | | +m -m | download fișier GPX download fișier GPX
Traseul Padis - Caput: 46.579489, 22.722066

Descriere traseu: TR începe de la Cabana Padiş, traseul fiind comun şi cu marcajele, PA (Circuitul Cetăţilor Ponorului), PG (Circuitul Galbenei) şi se îndreaptă către SV printr-o poiană străjuită în stânga de Vf. Biserica Moţului care domină întreaga zonă a Padişului. După traversarea pârâului Gârjoaba traseul se continuă pe un platou prin rarişte de pădure, lăsând la stânga o dolină adâncă de prăbuşire, apoi iese într-o poiană cu molizi rari. Se continuă printr-o zonă cu doline mari. Traseul se continuă tot înainte pe direcţia NE-SV trecând printr-o şa într-o depresiune alungită. Aici se desprind cele două marcaje ale circuitelor Cetăţilor Ponorului (PA) – varianta de întors şi Galbenei (PG) – varianta de dus. Traseul TR urmează ramura din stânga, urmând versantul stâng al depresiunii şi urcând uşor până ajunge pe o creastă plată (Poiana Rotundă) unde se desparte de marcajul CG spre Lumea Pierdută coborând pe Vl. Brădeţanului împreună cu marcajele PA– varianta de dus şi PG – varianta de întors.
După 20 minute de coborâş, panta se domoleşte brusc ajungând în lunca largă a unui râu care barează drumul, venind din dreapta şi curgând spre stânga. Este Ponorul care-şi are obârşia într-un izbuc puternic la 280 m în amonte. La acesta duce o derivaţie cu marcaj dublu (PACA), pe malul stâng al apei, până la piciorul unui perete de calcar la baza căruia se deschide arcada lată de 6 m şi înaltă de 2,5 m a unei peşteri din care iese puternicul şuvoi de apă al izbucului. Debitul mare se explică prin faptul că pe aici se drenează toate apele de sub Platoul carstic Padiş. Apa care iese de aici a format mica polie numită Poiana Ponor de unde apa se pierde din nou sub pământ prin
sorburi. Vizitarea izbucului durează 15-20 minute dus-întors. La punctul de derivaţie, marcajul TR se desparte de cele două circuite PG şi PA luând-o la stânga. Urmând malul stâng, pe lângă apă, traseul iese într-o luncă largă şi urcă până pe creasta mărginaşă a poliei, luând ca reper un pinten de stâncă situat aproape de marginea vestică a poienii de la care se urcă în continuare pe creastă, unde dă într-o potecă bine delimitată. Această creastă separă micul bazin închis P-na Ponor, de bazinul Pârâului Ursului, tot un bazin închis, ce se scurge în Peştera Căput.
Traseul urmează la început creasta, apoi coboară costiş spre stânga circa 10 minute într-o dolină unde poteca coteşte la stânga ieşind pe o creastă împădurită de unde coboară brusc până la drumul forestier care urmează Pârâul Ursului. Din acest punct, coborând pe drum se poate vizita intrarea Peşterii Căput, unde apa se prăvăleşte în gura peşterii într-un prim puţ de 10 m adâncime. Urcând la dreapta se poate pătrunde în peşteră prin marginea de sus a intrării câţiva metri până la o platformă deasupra unui sistem de puţuri adânci, cu o privelişte impresionantă. În continuare, TR urmează un traseu prinpădure, trecând printr-o poartă din stânci impresionantă care formează Cheile Văii Căput (pe care curge apă doar la viituri) şi ieşind din nou pe drum forestier, cel care parcurge Vl. Seacă. Acest punct este punctul terminus al marcajului TR, respectiv punctul de întâlnire cu Magistrala 1 BR.