Pages Menu
Categories Menu

Rezervația naturală Vârful Cârligaţi

Posted in Obiective naturale in Parcul Natural Apuseni, Obiective turistice naturale |

Rezervația naturală Vârful Cârligaţi

Impunătoare și grandioasă, Culmea Cârligate oferă turistului un interes deosebit datorită largilor și frumoaselor privelişti pe care le deschide atât asupra Padişului cât şi asupra unei mari părţi a Munţilor Apuseni, cât bate ochiul, vezi în zare crestele munțiilor și văile sălbatice și împădurite.

Obțineți indicații de orientareExportare ca şi KML pentru Google Earth/Google MapsDeschiderea hărţii independente/standalone pe ecran completCreare imagine cod QR pentru harta independentă/standalone pentru ecran complet
Rezervație naturală Vârful Cârligaţi

încărcare hartă - vă rugăm aşteptaţi...

Rezervație naturală Vârful Cârligaţi 46.640951, 22.677412 Rezervație naturală Vârful CârligaţiGPS: 46.641187, 22.684708Povestea locului... (Direcţii)

Culmea Cârligate adăposteşte rezervația naturală de tip botanic, Vârful Cârligaţi o zonă turistică importantă datorită frumoaselor priveliști și și a speciilor de faună și floră sălbatică, printre care: omag galben (Aconitum anthora), garoafă de munte (Dianthus tenuifolius), ghințură punctată (Gentiana punctata) sau bulbuc de munte (Trollius europaeus). Aici este întâlnită o specie rară a pajiștilor alpine, cunoscută de localnici sub denumirea populară de oiță (Anemona narcissiflora).

Suntem în Apuseni, aflată la o altitudine de 1694 m, rezervația naturală Vârful Cârligaţi este unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere din Apuseni, oferind o privelişte panoramică de 360 de grade, de unde se poate vedea:
Spre Nord: Valea Drăganului străjuită pe dreapta de Masivul Vlădeasa – cu vârfurile Buteasa (1792 m), Briţei şi piramida Muntelui Vlădeasa (1836m) dominând orizontul – iar pe stânga de vârfurile Bohodei (1654) şi Poieni (1627) spre care se îndreaptă drumul de Stâna de Vale; spre vest: Valea Aleului şi cele două Măguri ce o separă de Depresiunea Beiuşului (Gurani şi Ferice), apoi Depresiunea Beiuşului (cu localităţile şi proprietăţile răsfirate, oraşele Beiuş şi Ştei), dincolo de care se zăresc culmile crenelate ale Masivului Codru Moma.
Spre Est: Valea Someşului şi afluenţii săi, cătunele moţeşti înşiruite pe culmi, Măgura Călăţele cu satele aparţinătoare comunelor Mărgău şi Beliş, iar în ultimul plan Muntele Mare aproape orizontal, cu zeci de cătune.
Spre Sud: Depresiunea Padişului cu bazinele ce-i aparţin, apoi vârfurile ce închid pe latura de est şi sud această depresiune (Biserica Moţului, Măgura Vânătă, Gârdişoara, Glăvoiu,Borţig, Piatra Galbenei), urmează adâncitura Văii Galbena şi salba de culmi ce o închid spre sud între care se remarcă Groapa Ruginoasă (săpată în Muntele Ţapu), şi în sfârşit Muntele Vârtop (cu pârtia de schi de la Arieşeni ) şi Vârful Curcubăta Mare (1848m) pe care se află releul de televiziune.
Sub abruptul Cârligate se desfăşoară Valea Rea, care coboară în pantă abruptă spre Valea Boga intersectând-o în apropierea satului de vacanţă Boga. Se zăreşte de asemenea cât bate ochiul lunga serpuire a drumulu ce urcă prin poiana Plaiu spre Padiş şi Valea Bulzului trecând pe sub Piatra Bulzului şi pierzându-se între culmi pe direcţia satului Pietroasa. Iar în plan mai apropiat se zăresc abrupturile înfioratoare Pietrelor Boghii care domină Valea Boga.

Liniștea acestui loc, văile prăpăstioase și întunecoase, priveliştile largi și uimitoare oferite de Vârful Cârligaţi, trezește în sufletul turistului un sentiment de libertate și liniște.
O lumina dulce, caldă, odihnitoare, limpezește valea, crestele munților și dealurile sure se topesc în adâncimea zarilor, este sfârșit de zi, privim cum soarele apune peste Culmea Cârligate.

Accesibil din traseul:    Traseul Stâna de Vale – Vf. Curcubăta Mare (Bihorul)

Ne mai rămâne datoria de a respecta aceste meleaguri la orice pas, să le păstrăm curate și intacte pentru generațiile care vin și pentru noi cei de acum pentru că în Natură „Turistul vine să-și bucure ochii; gânditorul găsește o carte imensă unde fiecare stânca este o scrisoare, unde fiecare lac este o frază, unde fiecare sat este un accent și de unde iese un fum de amintiri de mii de ani vechime”. (VictorHugo)